Omet al contingut

HTML. CSS

HTML, CSS i javascript

Aprendrem la base de la programació web amb HTML, CSS. Ens introduirem a Javascript“Aprendrem fent”, Programarem una web personal amb els teus interessos. 40h.

javascript

Programació javascript

L’eix del programa es basa en aprendre els principis de la programació i ho farem amb el llenguatge web de  Javascript“Aprendrem fent” amb un projecte real 40h.

big data

Big Data

El curs es basa en introduir-nos el món de les dades, per entendre millor el concepte de Big Data. “Aprendrem fent” Creareu la vostra propia base de dades i les vostres consultes. 40h.

Nuestro MANTRA: “Learning by doing”

“Lo importante ya no es tanto lo que sabes, sino lo que haces y lo que eres capaz de aprender.”